ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

15 Aug 2016

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  /  Rate this article:
No rating

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส (ผู้เกษียณอายุราชการ) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี" ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"

         ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00 - 10.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (กำหนดการ)

หมายเหตุ :
- รณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมโครงการฯ
- บริการจัดชุดใส่บาตร (ชุดเล็ก 29 บาท ชุดใหญ่ 59 บาท) และชุดสังฆทาน (ชุดละ 159 บาท) โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/คณะ/สำนัก มอบของที่ระลึกเป็นต้นไม้แทนการมอบแจกันดอกไม้ (รายละเอียดกรุณาติดต่อ คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417 หรือ pilasluk@g.swu.ac.th)

Print

Number of views (5187)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.