ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

11 Sep 2016

แบบสอบถามความเชี่ยวชาญของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ "ความเชี่ยวชาญของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์" ดัง link

          ตอบแบบสอบถามความเชี่ยวชาญของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2559)

          ทั้งนี้ กรุณา Login ด้วย account GAFE (หรือ @g.swu.ac.th) ในการตอบแบบสอบถาม

Print

Number of views (5302)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.