ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Feb 2017

แบบกรอกประเมินภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2560)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          รายละเอียดสมรรถนะ
          แบบเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน (วท.บร.02)
          แบบบันทึกข้อตกลง (วท.บร.06) แบบประเมินภาระงาน (วท.บร.07) และภาระงาน (วท.บร.08)
          แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติที่ดี (วท.บร.09)

Print

Number of views (6074)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.