ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

11 Feb 2017

โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 23 : The Fabric of Thai Tradition วิจิตรลายภูษา งามล้ำค่าคู่เครื่องประดับไทย

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

           สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 23 : The Fabric of Thai Traditionวิจิตรลายภูษา งามล้ำค่าคู่เครื่องประดับไทย"​

          ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

          -ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานเครื่องประดับ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ
          -มีการจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
          -workshop ทำเครื่องประดับด้วยตนเอง
          -บริการล้างเครื่องประดับฟรี
          -มีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลภายในงาน
          -เสวนาวิชาการ แนวทางการขายของออนไลน์ และโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต
          -สำหรับผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับแสตมป์หมวด 2

Print

Number of views (9235)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.