ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

14 Feb 2017

ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว]

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          รายนามผู้สมัคร ได้แก่
          หมายเลข 1 นายศุภชัย สำราญวงค์ (นุ๊กนิก)
          นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

          หมายเลข 2 นายณธีพัฒน์ ศรีเรืองตระกูล (ท่าน)
          นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

          หมายเลข 3 นายพงศ์พิสิษฏ์ รุ่งเรืองเดช (ปู้)
          นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (8209)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.