ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 175 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 Aug 2017

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน

Author: Montawan  /  Categories: แหล่งงานภายนอก  /  Rate this article:
No rating

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (กลุ่ม ปตท. จำกัด) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาสังคมศึกษา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 55,000 บาท วุฒิปริญญาโท 42,500 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.kvis.ac.th หรือ facebook.com/kwitofficial เปิดรับสมัครบัดนี้ - 20 กันยายน 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
งานบุคคลและอำนวยการ ร.ร.กำเนิดวิทย์
โทร. 084-122-7313 อีเมล์ damrong.p@kvis.ac.th

 

Print

Number of views (289)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x