ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 175 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 Sep 2017

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี) อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส และคณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

          ใน "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐-๒๐๔ กข คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีครีมเข้าร่วมงานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 18417, 18447

Print

Number of views (791)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x