ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

12 Sep 2017

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับ “ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring semester 2018)

         โดยนิสิตผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถติิดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนนี้ - 20 ตุลาคม 2560 ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27065

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว
โทร. 02-260-1012, 02-260-3637 ภายใน 15640, 15642

Print

Number of views (226)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x