ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 542 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 452 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

7 Nov 2017

รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ "รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์)"

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพดังนี้

          - กำหนดรดน้ำศพ ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น. 
          พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น.

          - กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 
          วันพุธที่ ๘ (*คืนแรกสวดเวลา ๑๘.๐๐ น.) - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๕ วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
          **คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

          - พระราชทานเพลิงศพ
          ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ บุคลากรสามารถส่งเงินทำบุญได้ที่ คุณกุสุมา สุขใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

Print

Number of views (393)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x