ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

4 Aug 2022

SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรีของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดัง link

          - SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435

Print

Number of views (1502)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.