ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 10620 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 14895 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 4249 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 May 2021

การบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC

          💥โอกาสครั้งสำคัญ! ที่ไม่ควรพลาด สำหรับ Startup สาย Deep Tech ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive , IoT  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  จะได้สิทธิ์เข้าร่วมทำงานจริง (Co-creation) กับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ การขยายแผนธุรกิจ  พร้อมคำแนะนำต่างๆ  แบบเจาะลึกผ่านการ mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ  ที่ผลัดเปลี่ยนมาให้คำปรึกษาและแชร์ประสบการณ์ในการทำงานตลอดโครงการ  เพื่อให้สตาร์ทอัพได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายธุรกิจในพื้นที่  EEC ให้เติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน

          💥Startup ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาเองและมีงานวิจัยรองรับที่ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ

          📆สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พ.ค. 2564 

          ✍️ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมณฑา ไก่หิรัญ  
- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
- มือถือ : 081-372 9163
- อีเมล : montha@nia.or.th 

Print

Number of views (2521)      Comments (0)

Please login or register to post comments.