ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 15953 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 22025 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 10579 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

20 Jul 2021

ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ประสบภัยพิบัติ (ไฟไหม้สถานที่พักอาศัย)

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจากนางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ว่าได้ประสบเหตุไฟไหม้สถานที่พักอาศัยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้สถานที่พักอาศัยเกิดความเสียหาย นั้น

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือบุคลากรรายดังกล่าว สามารถร่วมให้ความช่วยเหลือได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่บัญชี 409-334055-2 ชื่อบัญชี นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ หากประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถนำสิ่งของมาให้ไว้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

Print

Number of views (4756)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.