ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 13930 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 19704 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 8643 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

19 Sep 2022

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0)” ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:30 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live (Facebook ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : ลิงก์  https://www.facebook.com/comsciswu) พร้อมฟังการบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ประเทศไทยกับ Industry 4.0” โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติบรรยาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : http://cs.science.swu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/comsciswu หรือ msds@g.swu.ac.th

กำหนดการ

9:00 - 9:10 น. พิธีกรกล่าวเปิดงาน
9:10 - 9:20 น. รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร กล่าวเปิดงาน
9:20 - 9:30 น. ดร.ชัยสิทธิ์ กำธรกิตติกุล ผู้จัดการฝ่าย Factory Automation Center จากบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น กล่าวถึงรายละเอียดของงาน
9:30 - 10:15 น. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ​รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กล่าวบรรยายเรื่อง “อุตสาหกรรม4.0 ในประเทศไทย”
10:15-10:40 น. อ.ศุภร คนธภักดี ประธานโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อธิบายรายละเอียดของการเรียน ข้อกำหนดต่าง ๆ ภาพรวมหลักสูตร
10:40-11:00 น. นางสาวปัทมา สาครสิทธิศักดิ์ วิทยากร  จากบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น แนะนำตัวแทนวิทยากรในแต่ละหัวข้อหลัก พร้อมแนะนำเนื้อหา
11.00-11:10 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน ให้ผู้สมัคร เข้ากลุ่ม line ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งาน moodle 
11:10-11:20 น. Q&A session
Print

Number of views (565)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.